Vi är transparanta

Hållbarhet är en hygienfaktor som ska vara en naturlig del av ett företags DNA, utan att behöva marknadsföra det.

Vi kan ärligt säga att vi idag ännu inte är ett 100% hållbart företag. Vi genomför dock ständigt förbättringar för att bygga ett helt hållbart företag i framtiden.

Vi arbetar dagligen för att minska vår klimatpåverkan, delvis genom att transportera våra produkter och anpassa våra förpackningar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. År 2021 siktar vi på att transportera minst 80 % av våra produkter med annat än flygfrakt. 

Vi blir bättre hela tiden

Vi arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan, delvis genom att transportera våra produkter och anpassa våra förpackningar på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

100% återvinningsbar förpackning

En del av vår hållbarhetsstrategi är att vi har en 100% återvinningsbar förpackning som används till alla våra produkter.

Samarbeten

Vi på Nudient anser att hållbarhet mäts delvis genom insatser som gör livet bättre för andra och delvis med insatser som minskar vårt klimatavtryck. Vi investerar därför i två typer av projekt:

Klimatavtryck

På Nudient investerar vi i projekt som reducerar växthusgaser. Vi investerar endast i de bästa CO2-reduceringsprojekten som har ”Gold Standard”-certifiering, vilket innebär att pengarna går till de projekt som är högst rankade och som har störst påverkan. Vi investerar för närvarande i gasutvinning i Istanbul.

Läs mer

Trädplantering

Det är nu allmänt känt att ett av de bästa sätten att ta itu med klimatkrisen och se till att temperaturökningen maximalt uppgår till 1,5 grader Celsius, är att plantera träd. Plantering av träd är också avgörande för att förhindra ekologisk kollaps. Vi investerar för närvarande i det peruanska beskyddet av Amazonas.

Läs mer

Bidrar till ett bättre liv för andra

”Hand in Hand” bygger på en självhjälpsmodell som hjälper människor i fattigdom att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att starta och driva ett företag - från att hitta en affärsmodell till att hantera företagets ekonomi och marknadsföring. Under ett år får de kunskap och verktyg som gör det möjligt för dem att starta egna företag och ta eget ansvar för att bli ekonomiskt oberoende.

Genom att sponsra Hand in Hand stöder vi många män och kvinnor att skapa sätt att ta sig ur fattigdom och barnarbete.

Gå med i Nudient Studio-familjen